Epe L.G.A Postal Codes

Epe L.G.A Postal Codes
Photo Credits
Google Maps

See all the postal codes for streets and places in Epe L.G A - Lagos State. Also learn the difference between Zip code and Postcode.

Below are Postal Codes for streets and places in Epe L.G A - Lagos State:

Agbowa District Postal Codes

 • Abute Marine     106104
 • Ado (Agbowa     106104
 • Agbow     106104
 • Agbowa     106104
 • Ago Hausa     106104
 • Ago Owu     106104
 • Ajebo     106104
 • Ebute Otta     106104
 • Egun     106104
 • Ibelefun     106104
 • Ideno     106104
 • Idi Oparun     106104
 • Iganke     106104
 • Igbein     106104
 • Ikosi     106104
 • Ikosi Beach     106104
 • Imagba     106104
 • Imesan     106104
 • Imokpe     106104
 • Imope     106104
 • Imoru     106104
 • Itoikin     106104
 • Magun     106104
 • Mubeju     106104
 • Odo Ayandolu     106104
 • Oke Oso     106104
 • Oko Abe     106104
 • Onijawajawa     106104
 • Orepete     106104
 • Orugbo     106104
 • Ota Ikosi     106104
 • Otta Ikosi     106104

Ejinrin District Postal Codes

 • Abaruwa     106102
 • Bodun     106102
 • Egan Senyindo     106102
 • Ejinrin     106102
 • Eleju     106102
 • Esemboke     106102
 • Esemeoke     106102
 • Igbodu     106102
 • Igbodu Ejunrin     106102
 • Igboku     106102
 • Itoikin     106102
 • Iwoye     106102
 • Jimaire     106102
 • Ketu     106102
 • Ketu Ejinrin     106102
 • Ladekan     106102
 • Mafo     106102
 • Malajoye     106102
 • Motakan     106102
 • Mutaku     106102
 • Ologogoro     106102
 • Orita     106102
 • Oruda     106102
 • Sala     106102
 • Seidu     106102
 • Sekungba     106102
 • Sekungbe     106102
 • Tamu     106102
 • Tilowuro Ejinrin     106102

Epe District Postal Codes

 • Aba Apapa     106101
 • Aba Ilaje     106101
 • Aba Isoko     106101
 • Aba Onigbagbo     106101
 • Aba Onikian     106101
 • Aba Oyinbo     106101
 • Aba Titun     106101
 • Abaketa     106101
 • Abapawa     106101
 • Abejoye     106101
 • Abomit     106101
 • Abomiti     106101
 • Aboriji     106101
 • Abosioto     106101
 • Abule Alabi     106101
 • Abule Alagbon     106101
 • Abule Fowoseye     106101
 • Abule Ligali     106101
 • Abule Pamo     106101
 • Abule Soko     106101
 • Afero     106101
 • Agidi     106101
 • Agogoigi Ise     106101
 • Ajaganbari     106101
 • Ajebandele     106101
 • Akata     106101
 • Akodo Ire     106101
 • Akodo Ise     106101
 • Alapako     106101
 • Apala     106101
 • Araga     106101
 • Araromi     106101
 • Asipo Epe     106101
 • Ayesan     106101
 • Bodun     106101
 • Bolorunpelu     106101
 • Boluduro     106101
 • Ebute Agbejoye     106101
 • Ebute Asagun     106101
 • Ebute Imosan     106101
 • Ebute Kosu     106101
 • Ehin Osa     106101
 • Emina Pry School     106101
 • Enuito     106101
 • Epe     106101
 • Erepoto     106101
 • Erese     106101
 • Ereshe     106101
 • Eyin Osa     106101
 • Fowosodi     106101
 • Iba Onigbado     106101
 • Ibon     106101
 • Idaso     106101
 • Idi Afon     106101
 • Idi Orogbo     106101
 • Idomu     106101
 • Igbo Apawa     106101
 • Ijayo     106101
 • Ikeran     106101
 • Ilamija     106101
 • Ilege     106101
 • Ilogbo Igbogun     106101
 • Ilogun     106101
 • Ilumofin     106101
 • Imamusa     106101
 • Imeba     106101
 • Imedu     106101
 • Imeki     106101
 • Imeki Ebutte     106101
 • Imeki Oke     106101
 • Imobido     106101
 • Imogo     106101
 • Ipesu     106101
 • Iraiye Oke     106101
 • Isan     106101
 • Ise     106101
 • Ita Oke     106101
 • Ita Oko Ilana     106101
 • Ito Omu     106101
 • Ito Osun     106101
 • Jagun     106101
 • Kula     106101
 • Ladaba     106101
 • Ladega     106101
 • Lamija     106101
 • Luboye     106101
 • Mafogunde Kekere     106101
 • Mafogunde Nla     106101
 • Mausa Oke     106101
 • Mayunre     106101
 • Mejono     106101
 • Mekke     106101
 • Moro     106101
 • Moyopa     106101
 • Mudana     106101
 • Murtala Botanical Garden     106101
 • Noforija     106101
 • Obada     106101
 • Odo Egiri     106101
 • Odo Mola     106101
 • Offin     106101
 • Ofin     106101
 • Ogbun     106101
 • Oguntedo     106101
 • Ojota     106101
 • Ojota Epe     106101
 • Oju Olobun     106101
 • Oju Olokun     106101
 • Oke Osho     106101
 • Okegun     106101
 • Okepa     106101
 • Okera Igbodu     106101
 • Oko Abe     106101
 • Oko Ira Epe     106101
 • Oko Orisan     106101
 • Okun Abaketa     106101
 • Okun Imosan     106101
 • Okun Lape     106101
 • Olorunshogo     106101
 • Olorunsogo     106101
 • Omu     106101
 • Onija     106101
 • Onisawasawa     106101
 • Orafa     106101
 • Oregun     106101
 • Orepete     106101
 • Oriba     106101
 • Origele     106101
 • Orita     106101
 • Orita Emuna     106101
 • Oriyanrin     106101
 • Orogele     106101
 • Oropo     106101
 • Owode Ise     106101
 • Owota     106101
 • Pakiti     106101
 • Poka     106101
 • Sabi     106101
 • Saga     106101
 • Take     106101
 • Take Nla     106101
 • Temu     106101
 • Tiye     106101
 • Ubuja     106101
 • Wolaye     106101
 • Yeguda     106101

Erodo District Postal Codes

 • Aba Alaiye     106103
 • Agodo Tagelu     106103
 • Agodo Towolo I & II     106103
 • Ajegbende     106103
 • Dagbayan     106103
 • Egan     106103
 • Eganringan     106103
 • Egbe     106103
 • Emulu     106103
 • Eredo     106103
 • Erimope     106103
 • Ese Ebute     106103
 • Gunupa     106103
 • Ibonwon     106103
 • Ibowon     106103
 • Ideki     106103
 • Idimu     106103
 • Igboiye     106103
 • Igbonla     106103
 • Igboye     106103
 • Iji     106103
 • Ijoyin     106103
 • Ikosun     106103
 • Ilara     106103
 • Imagba     106103
 • Imeru     106103
 • Imokun     106103
 • Ipala     106103
 • Iraye Oke     106103
 • Iwajaye     106103
 • Kula     106103
 • Loworoworo     106103
 • Mafo     106103
 • Mogo Oluwo     106103
 • Mojoda     106103
 • Odi Asunsin     106103
 • Odo Ajogun     106103
 • Odo Egiri     106103
 • Odo Gbawojo     106103
 • Odo Noforija     106103
 • Odo Ragunsen     106103
 • Odogbonle     106103
 • Odomola     106103
 • Odoragunshin     106103
 • Ogbim     106103
 • Ogigoyin     106103
 • Ojodehin     106103
 • Oke Egan     106103
 • Oke Ipa     106103
 • Okenla     106103
 • Oko Egan     106103
 • Oko Lagbade     106103
 • Okotto     106103
 • Ole Odo     106103
 • Ololo     106103
 • Orile Ejo     106103
 • Orita Eri     106103
 • Orokan     106103
 • Orugbo     106103
 • Talara Efomi     106103
 • Talara Oke     106103
 • Talaso     106103
 • Timeruku     106103
 • Toguye     106103
 • Toliiwuro Eredo     106103
 • Uyiren     106103