Amuwo Odofin L.G.A Postal Codes

Amuwo Odofin L.G.A Postal Codes
Photo Credits
Google Maps

See all the postal codes for streets and places in Amuwo Odofin L.G A - Lagos State. Also learn the difference between Zip code and Postcode.

Below are Postal Codes for streets and places in Amuwo Odofin L.G A - Lagos State:

Amuwo Odofin L.G.A Postal Codes

District: Amuwo odofin

 • Agboju     102102
 • Alakija     102102
 • Amuwo Odofin     102102
 • Etegbin     102102
 • Ibese     102102
 • Ilado Odo     102102
 • Masamasa     102102
 • Old Ojo Road     102102
 • Oluti     102102
 • Owode     102102

District: Trade Fair Complex

 • Abagbo     102101
 • Abule Ade     102101
 • Abule Aka     102101
 • Abule Aliu     102101
 • Abule Aregbe     102101
 • Abule Osun     102101
 • Ade Village     102101
 • Agaja     102101
 • Agaja Asani     102101
 • Agala     102101
 • Agonu     102101
 • Ajangbadi     102101
 • Alaba     102101
 • Egan     102101
 • Etegbin     102101
 • Iba     102101
 • Ibese     102101
 • Ibode     102101
 • Idoluwo     102101
 • Ifako     102101
 • Igbede     102101
 • Igboelerin     102101
 • Ijanikin     102101
 • Ikare     102101
 • Ikotun (Ojo)     102101
 • Ilase     102101
 • Ilogbo     102101
 • Irewe     102101
 • Moba     102101
 • Ojo Town     102101
 • Okokomaiko     102101
 • Omomo Meta     102101
 • Sagbokij     102101
 • Tafi     102101
 • Trade fair complex     102101